De geschiedenis van Rosj Pina


De geschiedenis van Rosj Pina begint in de zeventiende eeuw wanneer de Portugese Joden naar Nederland en speciaal naar Amsterdam komen. In 1616 werd de "Hebra Kedusha de Talmud Thora" opgericht. Er werd Hebreeuws geleerd en er werd onderwezen in het lezen en vertalen van gebeden.

De "Talmud Thora" accepteerde ook arme Asjkenazische kinderen toen die in het midden van de zeventiende eeuw naar Amsterdam kwamen. Tegen het eind van de achttiende eeuw werd ook maatschappelijk onderwijs gegeven, zoals de Nederlandse taal en rekenen. In de periode van de Bataafse Republiek kwam er een verandering in de status van de Joden. De Jiddische taal werd verboden en het proces van assimilatie nam enorm toe door politieke ontwikkelingen. Opperrabbijn Dünner van Amsterdam wees op het belang van Joodse bijzondere scholen en werd hierin gesteund door de Portugese rabbijn J. Palache.

In 1905 werd de in 1874 gestichte Herman Elteschool de eerste school voor het Joods Bijzonder Onderwijs, beheerd door de vereniging Kennis en Godsvrucht. In 1947 werd in de van Ostadestraat een Joodse lagere school opgericht: Rosj Pina, met als hoofd de heer Israël. In 1973 werd een nieuw gebouw voor kleuter- en lager onderwijs geopend aan de Noordbrabantstraat in Buitenveldert. In 1985 werden de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot een basisschool. Het gebouw aan de Noordbrabant-straat zou een renovatie ondergaan maar moest in verband met asbestproblematiek in 1999 dicht. Een tijdelijk onderkomen voor de basisschool en het kinderdagverblijf werd uiteindelijk gevonden aan de Van Leijenberghlaan, eveneens in Buitenveldert.  

Uiteindelijk werd in 2005 het nieuwe gebouw van Rosj Pina aan Nieuw Herlaer 18-20 betrokken. De architect van dit gebouw, Huub Frencken, heeft ervoor gezorgd dat de glas-in-loodramen, die in 1947 door de Amsterdamse architect Abraham Oznowicz werden ontworpen, een prominente plaats in de school hebben gekregen. Er staan drie teksten uit Tenach in de vensters gegraveerd.

Rosj Pina Actueel

29 augustus 2021

Feestelijke opening schoolplein

Lees meer
15 september 2023

Shana tova oemetoeka

Lees meer