LEERKRACHT JAHADOET EN IWRIET

Ben jij een enthousiaste leerkracht die graag werkt en leert in een fijn team? 

Wij zoeken per direct één of twee medewerker(s) voor een totaal van maximaal 0,7 fte

voor de Jahadoetlessen: 0,1-0,4 fte voor de Iwrietlessen: 0,2-0,5 fte

Ons Jahadoetonderwijs is gestoeld op een orthodoxe grondslag en volgt een vastgestelde leerlijn die op dit moment wordt uitgebreid en verbeterd. Onze leerlingpopulatie heeft een zeer diverse achtergrond. Onze leerkrachten Jahadoet passen binnen de orthodoxe grondslag van de school en houden in hun lessen rekening met de diversiteit van de populatie. 

Ons Iwrietonderwijs is sterk gedifferentieerd. De school geeft apart les aan native en non-native speakers en ook binnen die groepen is een sterke differentiatie. Van een Iwrietleerkracht wordt verwacht dat die niet alleen vloeiend is in Iwriet maar dat die zich ook in het Nederlands goed kan redden. Om les te geven in Jahadoet of Iwriet is een onderwijsbevoegdheid vereist, dan wel een daaraan verwante vakopleiding. Ben je nog niet in het bezit van zo’n opleiding maar ben je wel bereid die te volgen, ook dan kan je solliciteren. 

Er is sprake van een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd bij wederzijdse tevredenheid. Wij zoeken vooral een collega met een groot hart voor Joods onderwijs, die het vak met liefde en enthousiasme geeft en gelooft in kansen voor leerlingen, collega's en ouders. 

Werkdagen stellen we vast in onderling overleg. Zij-instromers worden van harte aangemoedigd om te solliciteren.

Nieuwsgierig geworden? Bel met onze coördinator Jahadoet en Iwriet, Natalya Godschalk (06-14190256) of met onze directeur, Jacqueline Brecher (0622142377) en stel je vragen!

Wil je direct solliciteren, stuur dan een brief naar jacquelinebrecher@rosjpina.nl.

Vacature gymnastiek-leerkracht

Ben jij een enthousiaste gymnastiek-leerkracht die graag werkt in een team waarin samen ontwikkelen voorop staat?  

Wij zoeken voor zo’n team nog een sportieve collega, voor 0,5/0,6 fte voor schooljaar 2022-2023. 
Rosj Pina is een moderne middelgrote Joodse basisschool in Amsterdam-Zuid (± 300 leerlingen), waar naast gewoon basisonderwijs in de kernvakken ook Joods onderwijs gegeven wordt door een bevlogen team van leerkrachten en onderwijsondersteuners. Onze leerlingen komen elke dag met een glimlach naar school. Naast de vakken uit het Nederlandse curriculum, volgen ze ook onderwijs in Hebreeuws en Joodse religie en tradities. 

Wij zoeken vooral een collega met een groot hart voor onderwijs, die gelooft in kansen voor leerlingen, collega's en ouders. Werkdagen stellen we vast in onderling overleg. Het betreft een aanstelling met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd bij wederzijdse tevredenheid.

Wij zoeken een collega die: 

-lesgeven leuk vindt;
-graag samenwerkt en meedenkt over de schoolorganisatie;
-bevoegd is voor het PO (HBO Leraar Lichamelijke Opvoeding ALO of vergelijkbare bevoegdheid);
-goed kan differentiëren binnen zijn/haar groep;
-respect heeft voor het Joodse onderwijs op de school (je hoeft zelf niet Joods te zijn). 

Dit bieden wij: 

-een open, warm en collegiaal team;
-talentvolle leerlingen en betrokken ouders, die altijd klaar staan om te helpen; 

-leerkracht-betrokkenheid bij de schoolontwikkeling (Leerwerkteams);
-collegiale intervisie en ondersteuningsmogelijkheden door een schoolcoach;
-ruime scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
-goede arbeidsvoorwaarden, waaronder aanvulling van de cao reiskostenvergoeding en een parkeervergunning. 


Nieuwsgierig geworden? Bel met onze directeur Jacqueline Brecher (0622142377) of mail naar 
jacquelinebrecher@rosjpina.nl stel je vragen en solliciteer!

 

Vacature leerkracht
 Wij zoeken per direct een leerkracht/specialist voor onze (hoog) begaafde leerlingen in de bovenbouw voor twee dagen in de week (0,4 fte).  Sinds schooljaar 2021-2022 krijgen onze begaafde leerlingen van groep 6, 7 en 8 samen de hele week les in de zgn. Flexgroep. In de Flexgroep worden leerlingen geplaatst met onderwijsbehoeften waaraan in de reguliere groepen niet makkelijk voldaan kan worden. De plaatsing van de leerlingen vindt plaats in nauwe samenspraak met het zorgteam, leerkrachten, leerlingen en ouders. De groep wordt begeleid door een ervaren specialist begaafdheid. Zij zoekt voor twee dagen in de week een collega.  Ervaring met HB onderwijs is een pré, maar niet noodzakelijk. Wij zoeken vooral iemand met een groot hart voor het onderwijs, die gelooft in kansen voor leerlingen, collega's en ouders.

Werkdagen stellen we vast in onderling overleg. Het gaat om een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Inschaling in de LB of LC afhankelijk van ervaring.  De leerkracht van de Flexgroep geeft les aan ongeveer 20 leerlingen van groep 6, 7 en 8 en werkt nauw samen met de specialist begaafdheid van de school en met het zorgteam.  Dit vragen we van jou:  - vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis; - ervaring met handelingsgericht en planmatig werken; - vaardigheden op het gebied van differentiatie; - es kunnen geven uitgaande van de leerlijnen (zelf lessen kunnen maken); - vaardigheden in het opzetten van plannen;  - goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) bij voorkeur ook in het Engels; - bereidheid om de Joodse identiteit van de school te ondersteunen (je hoeft zelf niet Joods te    zijn);  - ervaring/affiniteit met het werken met (hoog)begaafde leerlingen is een pré. 

 Dit bieden wij:  - een open, warm en collegiaal team, waarin collega's van alle leeftijden welkom zijn; - talentvolle leerlingen en betrokken ouders, die altijd klaar staan om te helpen; - leerkracht-betrokkenheid bij de schoolontwikkeling; - ruime financiële middelen voor zorg en passend onderwijs;  - collegiale intervisie en ondersteuningsmogelijkheden door een ervaren schoolcoach; - extra handen in de klas voor de werkdrukverlichting en extra hulp aan leerlingen; - ruime scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden; goede arbeidsvoorwaarden, waaronder   aanvulling van de cao reiskostenvergoeding en parkeervergunning. 


Nieuwsgierig geworden? Bel met onze directeur (0622142377) en stel je vragen! 

Rosj Pina Actueel

30 augustus 2021

Shana tova oemetoeka

Lees meer
29 augustus 2021

Feestelijke opening schoolplein

Lees meer