Doelstellingen

Rosj Pina is een Joodse basisschool waar kinderen niet alleen intellectueel gevormd worden, maar ook opgeleid worden tot zelfstandig denkende en zelfbewuste joods Nederlandse burgers. 
De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen vormt het startpunt van ons handelen.
Op Rosj Pina streven wij ernaar om kwalitatief goed onderwijs te geven op basis van de kernwaarden:

• Joodse identiteit

 

• Behoeftegericht

 

• Autonomie en zelfregie

 

• Maatwerk

 

• Vrijheid, verantwoordelijkheid en veiligheid

Onze kernwaarden vormen de uitgangspunten van onze organisatie en dagelijkse werk, passend bij de behoeften van onze leerlingen. Ze dienen als het ware als kompas, ze geven richting en zijn cultuur bepalend. En belangrijk, ze vormen de basis voor onze eigen normen: hoe wij werken.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs;

  • Onderwijs op maat geven: differentiëren;

  • Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend);

  • Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen.