Contact


Basisschool Rosj Pina
Nieuw Herlaer 18-20 

1083 BD Amsterdam

Telefoon: 020 64 27 644 

Email: administratie@rosjpina.nl

Website: www.rosjpina.nl

ZIEKMELDINGEN

Tussen 8.10 en 8.30 uur 

Telefoon: 020 64 27 644

Email: administratie@rosjpina.nl

directeur

Jacqueline Brecher
jacquelinebrecher@rosjpina.nl

Bestuur van de Stichting Joodse Scholengemeenschap JBO

Postbus 87058

1080 JB Amsterdam

Telefoon: 020 644 41 91 

Email: bestuur@jbo.nl

Website: www.jbo.nl


Bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Joodse Scholengemeenschap J.B.O. bestaat uit 3 personen.

Edwin Stokvis, algemene zaken (voorzitter)
Jacqueline Brecher, onderwijs
Vacature, Joodse identiteit

Op het bestuurskantoor werkt:

Maureen  Glaser - bestuurssecrtetaris

Telefoon: 020 64 44 191

Email: bestuurr@jbo.nl

Joods Kindercentrum Simcha

Nieuw Herlaer 18-20 (geen postadres)

1083 BD Amsterdam

Telefoon: 020 301 25 01
Email : simcha@jkcsimcha.nl

Rijksinspectie voor Primair Onderwijs

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

Telefoon: 030 669 06 00
Vertrouwensinspecteur: 0900 111 31 11


VERTROUWENSPERSONEN

Interne vertrouwenspersonen
Nicole Eisenmann

Thijs Mulder

Externe vertrouwenspersonen

Prof. H. Heijmans, 020- 42 70 127

h.s.heymans@amc.nl

Mevr. V. Melkman 

vera.melkman@gmail.com 

Landelijke Geschillencommissies bijzonder onderwijs

Bezoekadres:
Gebouw Tauro

Koninginnegracht 10

2514 AA Den Haag

Postadres:

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Telefoon: (070) 386 16 97

 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

E-mail: info@gcbo.nl Internet: www.gcbo.nl

De volledige klachtenprocedure kunt u hier vinden en op www.jbo.nl
Rosj Pina Actueel

29 augustus 2021

Feestelijke opening schoolplein

Lees meer
15 september 2023

Shana tova oemetoeka

Lees meer