Contact


Basisschool Rosj Pina
Nieuw Herlaer 18-20 

1083 BD Amsterdam

Telefoon: 020 64 27 644 

Email: administratie@rosjpina.nl

Website: www.rosjpina.nl

ZIEKMELDINGEN

Tussen 8.10 en 8.30 uur 

Telefoon: 020 64 27 644

Email: administratie@rosjpina.nl

directeur

Jacqueline Brecher
jacquelinebrecher@rosjpina.nl

Bestuur van de Stichting Joodse Scholengemeenschap JBO

Postbus 87058

1080 JB Amsterdam

Telefoon: 020 644 41 91 

Email: bestuur@jbo.nl

Website: www.jbo.nl


Bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Joodse Scholengemeenschap J.B.O. bestaat uit 7 personen.

Voorzitter: Allon Kijl
Secretaris: Jonathan Koopmans
Penningmeesters: Gabriel Boas & Eldad Eitje
Joodse identiteit: vacature
Veiligheid: Allon Kijl
Communicatie: Jigal Schrijver
Onderwijs Julie Blocq 

Bestuursleden van JBO werken kosteloos, zonder beloning, voor onze organisatie.

e-mail: bestuur@jbo.nl

Op het bestuurskantoor werkt:

Simone Haller - bestuursmanager

Telefoon: 020 64 44 191

Email: bestuurr@jbo.nl

Joods Kindercentrum Simcha

Nieuw Herlaer 18-20 (geen postadres)

1083 BD Amsterdam

Telefoon: 020 301 25 01
 Locatiemanager: Nathalie Bollegraaf 
Email : simcha@jkcsimcha.nl

Rijksinspectie voor Primair Onderwijs

Park Voorn 4

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

Telefoon: 030 669 06 00
Vertrouwensinspecteur: 0900 111 31 11


VERTROUWENSPERSONEN

Interne vertrouwenspersonen
Nicole Eisenmann

Thijs Mulder

Externe vertrouwenspersonen

Prof. H. Heijmans, 020- 42 70 127

h.s.heymans@amc.nl

Mevr. V. Melkman 

vera.melkman@gmail.com 

Landelijke Geschillencommissies bijzonder onderwijs

Gebouw Tauro Koninginnegracht 19 2514 AB Den Haag

Postbus 82324 2508 EH Den Haag

Telefoon: (070) 386 16 97

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur

E-mail: info@gcbo.nl Internet: www.gcbo.nl

www.GCBO.nl

Rosj Pina Actueel

17 december 2019

Chag Chanoeka sameach!

turnip greens parsnip. Sea lettuce lettuce water chestnut eggplant winter purslane fennel azuki bean earthnut pea sierra leone bologi leek soko chicory celtuce parsley jícama salsify.
Lees meer
14 september 2020

Nieuwe website in de lucht

Lees meer