Over Rosj pina

De inhoud en de organisatie van het onderwijs op Rosj Pina wordt net als op alle Nederlandse basisscholen uitgevoerd op basis van de landelijke kerndoelen en de Nederlandse onderwijswetgeving. Het bijzondere van Rosj Pina is dat, naast het reguliere aanbod, veel aandacht wordt besteed aan de overdracht van kennis en betekenis van de Joodse cultuur en religie, waarbij de feesten en de tradities een belangrijke rol spelen. De verbinding tussen deze twee leerinhouden en de uitwerking hiervan in de praktijk, vormt de basis voor goed onderwijs op Rosj Pina. Wij stellen hoge eisen aan al het onderwijs op onze school zowel aan het profane onderwijs als aan het identiteitsonderwijs. Onze leerkrachten werken in teamverband aan het ontwikkelen van hun didactische en pedagogische vaardigheden en de schoolontwikkeling wordt planmatig ontwikkeld en geborgd door het management en het bestuur. 

De kinderen op Rosj Pina zijn net zo verschillend als op iedere andere basisschool maar ze hebben één ding gemeen: ze zijn allemaal Joods. Hoe het Jodendom thuis wordt vorm- gegeven is divers en laat een breed spectrum zien van orthodox, behoudend, traditioneel tot liberaal. In sommige families is de school een onderdeel geworden van de traditie, want soms gingen de ouders, of zelfs de grootouders al naar Rosj Pina. Ongeacht hun achtergrond beschikken de leerlingen aan het eind van de basisschool over kennis “van Jom tot Jom” en lezen en schrijven zij Ivriet, op een niveau dat aansluit op de internationale taalniveaus (A t/m C). 

Synagoge

Rosj Pina Actueel

15 september 2023

Shana tova oemetoeka

Lees meer
29 augustus 2021

Feestelijke opening schoolplein

Lees meer